FORTBILDNING I SCENKONSTANALYS

LÄRARKURSER

Bengt Randén - om kursen

Bengt Randén är sen den 15 januari 2018 förvaltningsdirektör för Göteborgs Stads grundskoleförvaltning.

I grundskoleförvaltningens arbete med att höja kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten mellan skolorna i Göteborg behöver vi breda perspektiv, från olika delar av samhället. I det arbetet har kulturen en betydelsefull roll i mötet mellan lärare och elev. Den är väl använd ett fantastiskt verktyg i den pedagogiska verksamheten, men det är lätt att det blir mer inspiration än just verktyg. Det kan därför behövas nycklar som öppnar för analys och eftersamtal med eleverna. Backa Teater och Kulturförvaltningen ger oss just sådana nycklar och verktyg genom två olika erbjudanden om fortbildning för lärare.
Personligen tycker jag att detta ligger väl i linje med vårt gemensamma utvecklingsarbete i staden och i byggandet av grundskoleförvaltningen.

Bengt Randén
Grundskoledirektör