Hjälp filosofen!

Denna övning kommer med en introduktionsfilm. Vänligen mejla frida.svensson@stadsteatern.goteborg.se för att få tillgång till filmen.

Se filmen
Visa filmen i klassrummet.

Fundera över några av frågorna
Vad är vänskap? Vad är lycka? Vad är kärlek?
Finns tiden? Varför går tiden så sakta ibland?
Kan man leva på glass? Har djur känslor? Har träd känslor?
Varför lever jag? Var försvinner människor när de dör? Kan det vara så att de vaknar i en annan verklighet? Skulle du vilja vara odödlig?
Varför finns den en värld? Är det bara på vår planet som det finns liv? Skulle du vilja åka ut i rymden?
Om du skulle haft en superkraft, vad skulle det vara?