Det obeskrivbara

Denna övning kommer med en introduktionsfilm. Vänligen mejla frida.svensson@stadsteatern.goteborg.se för att få tillgång till filmen.

Se filmen
Visa filmen i klassrummet.

Fundera
Hur skulle du beskriva något som inte går att beskriva? På vilket sätt? Vilka svårigheter skulle du möta? Hur skulle du lösa problemen? Uppfattar vi saker likadant?

Övning
Välj ut något som känns omöjligt att beskriva. Testa att beskriva det med ord. Finns det andra sätt att beskriva det på? Testa att rita det. Att spela det som teater. Att visa det med kroppen. Finns det någon teknik som fungerar bättre än någon annan? Varför?