NATIONEN

Lärarhandledning

Lärarhandledning Nationen

I lärarhandledningen till Nationen ger vi olika ingångar till föreställningen. Att för- eller efter-arbeta en scenkonstupplevelse är ingen nödvändighet, upplevelsen av scenkonstverket är det som är centralt, men genom att samtala om upplevelsen och krockas med dess filosofiska spörsmål kan upplevelsen i sig växa och bli större.

I en samtid kantad av konflikt och exkludering, av ett sönderplockande av sanning, av retoriska övergrepp och informatorisk makt. Där vi aldrig vetat så väl att vi egentligen vet så lite. Där, i ovissheten, blir de lätta förklaringsmodellerna enkla att ta till. Rädslan för det som är oss främmande växer i en oviss tid.

Vi lever i en tid där varje dag kantas av de skav och motsättningar som föreställningen berör. I det lilla ryms det oändligt svåra. Till sist kvarstår endast frågan: Hur ska vi kunna leva tillsammans?

Låt föreställningen öppna upp för det samtal där våra olikheter får möjlighet att mötas i det som just nu är. I mötet med ett konstverk och i mötet med oss själva.

Om du vill ta del av det födjupade lärarmaterialet (PDF) så kontakta: erika.isaksson@stadsteatern.goteborg.se

Teater

Vad är egentligen teater? Här är en inledande text med frågor om teater och scenkonst.

Teater

Att prata scenkonst

Att samtala om en scenkonstupplevelse i grupp. Hur fördjupar vi upplevelsen tillsammans?

Att prata scenkonst

Nationen - föreställningen

En bakgrund till Nationen. I vilket samhälle utspelar sig föreställningen? Vilka bakomliggande konflikter följer vi?

Läs mer om Nationen

Nationens karaktärer

Få en inblick i de olika karaktärerna i Nationen.

Läs mer om lärarvisning

ÖVNING - Din bild av Nationen

Vilka bilder har vi av Nationen? Skiljer sig våra uppfattningar av det gemensamma? En övning som engagerar hela klassen.

Övning - din bild av Nationen

Diskutera mera

Här hittar du tematiskt diskussionsunderlag till olika spörsmål som Nationen berör.

Diskutera mera

Värderingsövning

Värderingsövning kopplad till Nationen. En enkel övning om svåra frågor.

Värderingsövning Nationen

Frågeställningar till föreställningen

Frågor kopplade till föreställningen. Kan användas för att fördjupa eftersamtalet.

Frågor kopplade till föreställningen

Läs, film och lyssningstips

Här har vi samlat tips på böcker, artiklar, filmer och annat material för inspiration.

Läs, film och lyssningstips