Pressbild från Nationen. Ida Balfour står i jord.

TEATER

LÄRARHANDLEDNING NATIONEN

Nationen

I föreställningen Nationen följer vi under fjorton dagar ett antal konflikter som utspelar sig i skuggan av en 11-årig pojkes, Ismaël Ahmedovics, försvinnande. Något som är gemensamt för konflikterna är att de är fyllda av lögner, skuld och skam.

Vi rör oss i ett fiktivt Göteborg där somligt är sant och somligt påhittat. En central spelplats är den påhittade stadsdelen Minnered, , ett område präglat av socialt utanförskap. I Minnered har lokalpolisen och kommunen startat projektet ”Trygga Kvarteret” – en sorts grannsamverkan mot brott. Ett projekt som inte ses med blida ögon, eftersomTrygga Kvarteret i Minnered har starka kopplingar till den salafistiska trosbekännelsen. En trosbekännelse som delar av polisen och vissa politiker starkt kopplar samman med islamsk radikalisering. En av ledargestalterna för Trygga Kvarteret är Damir Ahmedovic, Ismaël bror.

Segregation och växande klassklyftor har under lång tid skapat motsättningar inte bara i Minnered, utan hela i staden. Detta är grunden till att en byggentreprenör i pjäsens början tar första spadtaget för Safe City. Ett nytt område intill Minnered . Om du har råd kan du bosätta dig innanför Safe Citys murar och enligt entreprenören Kristina Johannesson leva ett tryggt liv. Förvisso övervakad tjugofyra timmar om dygnet, men utan att behöva oroa dig för vad som händer utanför dess murar. Ett gated community mitt i stan.

Den motsatta sidan inom politiken argumenterar emot detta då man hävdar att det ökar på klyftorna och skapar ett vi och dom. Dessutom väcker det frågan om övervakning och den personliga integriteten. Längst fram i motståndardebatten står riksdagsledarmot Claes Wolff. Partiet som Wolff tillhör, socialdemokraterna, lider i sin tur av interna strider och maktspel. Ett maktspel som överskuggar den forna tidens ideal. Samtidigt som det högerpopulistiska partiet med rasistiska strömningar vinner allt mer och mer mark.

För att försvåra saker och ting har det även skapats ett ”integrationsprojekt” i Minnered.På initiativ av Minnereds kulturhus och Ismaëls fostermamma driver
kommunledningen en kampanj för att öppna en vinbar för ”frigjorda” muslimska kvinnor. Ägaren av vinbaren som skall öppnas är Mariam Traoré, Ismaël mamma. Ett integrationsprojekt i all välmening. Eller är det välmenande?