NATIONEN

Lärarhandledning

Frågor kopplade till föreställningen Nationen

Nationen är uppdelad i sex olika avsnitt. Varje avsnitt har olika riktningar, karaktärer och använder sig av det sceniska rummet på olika sätt. Frågorna som vi samlat här kan användas för att rikta och driva på i samtal om föreställningen.

AVSNITT 1 - ISMAËLS FÖRSVINNANDE

En 11-årig pojke, Ismaël Ahmedovic är försvunnen. Han sågs senast när polisen David Åström hårdhänt förde bort honom efter att Ismael kastat en gatsten genom rutan till vinbaren. Sociala medier fylls av filmen på Åströms hårda hand runt den 11-åriga pojkens nacke. Hela stadsdelen håller på att koka över.

Har Åström dödat pojken eller ligger Trygga kvarteret bakom som en hämnd över det planerade öppnandet av en vinbar för frigjorda muslimska kvinnor?
Är det ett terrorattentat orkestrerat av Ismaëls halvbror Damir eller bara ett vanligt rymningsförsök av ett barn?

FRÅGOR TILL AVSNITT 1:
Hur är första avsnittet utformat? Vilka karaktärer mötet du?
Vad är deras olika drivkrafter? Vad är din bild av Ismaël efter första avsnittet?
Vad baseras den bilden på?

AVSNITT 2 - STRIDEN OM OFFERSÖNERNA

Liland sänder direkt från Göteborg. I studiosoffan sitter Ismaëls mamma och fosterföräldrar för att vädja till allmänheten om att hitta deras son. Men kvällens TV-show innefattar även det gigantiska byggprojektet Safe City. Ett gated community, ett vitt rikemansområde eller en högteknologisk fristad från brott?

Hetlevrade diskussioner och känsloutbrott när åsikter ställs mot varandra.

FRÅGOR TILL AVSNITT 2:
Var befinner vi oss? Vem är du som publik?
Vad är Lilands drivkraft?
Vilka olika frågor tas upp i programmet?
Vilka olika ståndpunkter tas upp?
Vad menar Damir med sin sista monolog?

AVSNITT 3 - MARIAM TRAORÉS STORA LÄNGTAN

I skuggan av vinbarens öppnande ställs alla relationer på sin spets. Hos avradikaliseringsteraputen Ester Szilágyi öppnar Damir porten till sin pappa, den frånvarande fadern. Ida och Alexander landar i konflikter efter Idas konvertering i TV-studion och möts i sin sorg och oro över Ismaëls och Mariams reaktioner. Hos polisen kommer nya spår in. Hur oskyldig är egentligen Wolff? The Bear sänder ut sina budskap. Vad är det egentligen hon vet?

FRÅGOR TILL AVSNITT 3:
Hur ser relationerna ut mellan de olika personerna?
Vad driver Wolf till att fortsätta ljuga för Sam?
Hur är relationen mellan Ida och Alexander gentemot Mariam?
Hur är Damirs relation till sin pappa?
Vad vill The Bear?

AVSNITT 4 - CLAES WOLFS OSTOPPBARA FALL

Konstitutionsutskottet har hearing om Safe City. Kristina Johannesson och Claes Wolff i heta debatter om huruvida projektet bryter mot människans rätt till privatliv. Det socialdemokratiska partiet faller sönder i ryktesspridningen om Claes Wolffs inblandning i Ismaëls försvinnande. Är Claes Wolff pedofil? Är det
en muthärva? Finns det fog för att skydda en medlem om det innebär partiets fall? Hur långt är Kristina Johannesson villig att gå för att förverkliga sitt projekt? Var finns Ismaëls?

FRÅGOR TILL AVSNITT 4:
Vad har Wolff för argument mot Safe City?
Varför vill Kristina Johannesson driva projektet?
Vilka utväxlar pengar på byggarbetsplatsen?
Varför?

AVSNITT 5 - DU KALLADE HONOM ISAK

Ismaëls lealösa kropp bärs upp från tunnlarna under Safe City. Under den stängda arbetsplatsen finns barnens samhälle, en hemlig plats att undersöka vad det är att vara människa. En plats utan regelverk och kontroll. I Krisitina Johannessons vardagsrum väntar Claes Wolff. Ett uppslitande möte om vem som bär skulden för Ismaëls död. En övervakningskamera som livesänder allt. En dröm om det rena kristna samhället, ett övervakat paradis krockas mot verklighetens mångbottnade skevhet. Är det okej att ljuga för att åstadkomma något större? Hur många skall offras för den rätta vägen?

FRÅGOR TILL AVSNITT 5:
Vad har Wolff och Johannesson för relation bakåt?
Vilka är deras argument emot varandra?
Hur ser de på varandras skuld i Ismaels död?
Vad är det som driver Wolff till att slutligen döda Johannesson?

AVSNITT 6 - BARA GUD KAN VETA

I det sista avsnittet förflyttar vi oss till en annan plats. Hur möts Mariam och Ida i deras gemensamma sorg över Ismaëls död? Vad händer i mötet mellan Damir och hans pappa? Hur säger en ett sista farväl?

FRÅGOR TILL AVSNITT 6:
Hur tar vi oss ur vår rädsla för, beroende av och skuld
till våra medmänniskor?