NATIONEN

Lärarhandledning

Karaktärer i Nationen

Föreställningen Nationen består av flertalet olika karaktärer, alla med sin specifika funktion. Flera av karaktärerna spelas av samma skådespelare.

Ismaël Ahmedovic son till Adam och Mariam, halvbror till Damis, fosterson till Ida och Alexander Bafour.
Damir Ahmedovic son till Adam, styvson till Mariam, halvbror till Ismaëls och fosterson till Ida och Alexander. Sjutton år och engagerad i Trygga kvarteret.
Mariam Taoré mamma till Ismael och styvmor till Damir. Skild från Damir och Ismaëls pappa Adam. Driver projektet med vinbaren.
Adem Ahmedovic Ismaëls och Damirs pappa. En före detta polis bosatt i Bosnien.

Ida Balfour Damir och Ismaels fostermamma. Gift med Alexander. Performancekonstnär och sitter i kulturhuset Panoramas styrelse.
Alexander Balfour Damir och Ismaels fosterpappa. Gift med Ida. Är en högt uppsatt tjänsteman inom kommunen.

Gudrun Ahlin polischef i Göteborg.
Ludmila Bratusek Utredare på polisstationen i Minnared.
Tomas Immonen inre befäl på polisstationen i Minnared.
Hendrik van Ommeren utredare på Rikspolisens avdelning för särskilda utredningar.
Ester Szilágyi avradikaliseringsterapeut.
David Åström polisassistent i Minnared.

The Bear influencer.
Henriette Liland programledare i TV-programmet Liland.
Filip Sager sändningsledare för TV-programmet Liland.

Kristina Johannesson entreprenör och byggherre. Ägare av Safe City.

Sven-Erik Hjelm partiledare för Nationell Samling.

Christer Ahlgren partiledare för socialdemokraterna.
Sadik Babacan riksdagledamot, socialdemokraterna.
Sam Mohammad pressekreterare, socialdemokraterna och Claes Wolffs pojkvän.
Anders Persson riksdagsledamot, socialdemokraterna.
Claes Wolff riksdagsledamot, socialdemokraterna och god vän till Alexander och Ida.

FRÅGOR KOPPLADE TILL ATT PRATA SCENKONST:
Analysera karraktärerna
Börja med att titta på tecken:
kostym, mask, kroppsspråk
Vilka likheter finns, vilka skillnader.?
Vad betyder de olika tecknen?
På vilket sätt skapar det karaktären?
Vad har karaktärerna för olika drivkrafter?
Vilka är personerna?
Finns det likheter med verkliga personer?
Vad tycker du om dem?
Finns det någon du identifierar dig med?
Varför?