NATIONEN

Lärarhandledning

Övning - Din bild av Nationen

NATION latin: natio, ’börd’, ’härstamning’, ’folk(stam)’ eller ’släkte’; av nascor, ’födas’

Vad betyder egentligen ordet nation? Vanligtvis används ordet idag för att beskriva ett kollektiv av människor som förenas genom medborgarskap i en stat eller ett land, det vill säga en politiskt definierad befolkning och geopolitisk enhet. Men ordet bär på flera innebörder - för många ett inneslutande, en definition av ett gemensamt vi, för andra betyder just det samma exkludering. Behövs nationer och i så fall för vad?

ÖVNING - VAD ÄR DIN BILD AV SAMHÄLLET?

Låt alla elever ta bilder i sin vardagsmiljö utifrån följande ord:
NATION, SAMHÄLLE, HEMMA, FRÄMMANDE, FINT, FULT, TRYGGT, OTRYGGT
Samla in samtliga bilder, dela upp klassen i smågrupper och utifrån
materialet som finns låter ni de mindre grupperna välja en bild per ledord.
Varför valde ni just den bilden?
Kan samma bild ha diametralt olika innebörd för olika individer?

DISKUTERA
Vad är din bild av nationen?
Vad är din bild av Sverige?
Vad betyder kollektiv för dig?
Vilka innefattas av det kollektivet?
Vad definierar nation och nationalitet?