Pressbild från Nationen. Ida Balfour står i jord.

TEATER

LÄRARHANDLEDNING NATIONEN

Teater

Teatern är en av de få platser där vi tillsammans som individer upplever något som bara händer här och nu och aldrig mer. Det finns varken pausknapp eller möjlighet att få just exakt samma upplevelse igen. Vi möter tillsammans och reflekterar individuellt. Teatern är en plats där vi kan möta andras historier och kanske även få syn på oss själva. I mötet med det okända kan vi växa som människor.

Teater har använts till allt från att proklamera religion till att utforska skörheten i att vara människa i relation till andra. Som form har teatern tusentals år på nacken och är ett sätt att samtala om vår existens och tiden vi befinner oss i. Än idag spelas dramer som skrevs under antikens Grekland. Pjäser vid namn Antigone eller Medea tolkas om utifrån den plats och tid skådespelet nu utspelas i, samtidigt skapas samtida scenkonst skriven och formad från vårt absoluta nu.

Det finns idag få rum som det scenkonstupplevelsen skapar. Ett rum där du tillsammans med andra under en begränsad tid och i ett absolut här och nu upplever något som inte går att återskapa, pausa eller reproducera. En händelse där du som publik spelar en avgörande roll. Konsten är det som uppstår i mötet mellan scen och salong, mellan publiken och konsten.

Du kan välja att se på ett scenkonstverk som en reflektionsyta. Konst är det som händer i spegelbilden du upplever när du studsar dig själv mot dess yta. En konstupplevelse är subjektiv. Din upplevelse baseras på dina erfarenheter och associationer, men du gör det i en grupp där andra bär andra erfarenheter och reflektioner.
I detta möte finns möjligheten att få syn på dig själv och på andra.

FRÅGOR:
Vad är skillnaden mellan teater och film?
Varför skall en se teater?
Finns det en skillnad i hur en upplever saker om en gör det tillsammans med andra än om en är själv?
Hur är det att vara publik på en teater, är det skillnad från till exempel att gå på bio?

DISKUTERA MERA:
Diskutera följande citat: ”Vad konsten kan göra är att bryta upp och bryta igenom våra vanliga, invanda, sätt att tänka och tala, att främmandegöra det slentrianmässiga, det vanemässiga, det ouppmärksammade, det vedertagna. Konst kan forma samtiden genom att låta oss se saker och ting för vad de är, eller för att använda formalistiska termer, konstens funktion är att desautomatisera, d.v.s. att göra vår verklighet verklig för oss – att ge oss en ärligare blick på oss själva och våra liv, vår tid, vår kultur, vårt samhälle, genom att tvinga oss till att tänka en gång till, titta än en gång, tveka på det vi ser och bli osäkra.”
(Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet, Dagens arena 28 jun 2016)