Luigi Pirandello

En av 1900-talets mest betydande dramatiker

Berättelserna flödade ur honom. Dramatik, poesi, romaner och noveller. Luigi Pirandello var en mångfasetterad författare, där formen på berättandet skiljde sig åt, men centralt var frågeställningarna: Vem är jag? Vad är verkligt?

Luigi Pirandello föddes 1867 i staden Chaos, på Sicilien. Ön kom att spela en viktig roll i hans författande, då uppväxtmiljön ofta fick fungera som kuliss i hans berättelse.

Pirandello växte upp i en stor familj som hade det bra ställt ekonomiskt. Hans pappa ägde en svavelgruva, vilket gjorde det möjligt för familjen att ha anställda tjänstefolk i hemmet. Luigi Pirandellos fascination för berättelser började redan då, när tjänstefolket berättade folkliga historier för honom och som 12-åring skrev han sedan sin första tragedi.

Familjen flyttade till Palermo där Luigi Pirandello spenderade sina tonår. Hans framtid var redan förutbestämd, i alla fall enligt hans pappa, som ville att sonen skulle gå i hans fotspår. Han skulle studera juridik och sedan bli affärsman, för att ta över svavelgruvan och dess verksamhet.

En framtid i svavelbranschen var inte den framtid som Pirandello önskade för sig själv. Oenigheten mellan honom och hans pappa gjorde att det växte en klyfta mellan dem. Under denna tid hade Pirandello börjat skriva mycket, men han ville fortfarande göra sin pappa nöjd så han jobbade även för honom inom svavelbranschen.

Luigi Pirandello flyttade sedan till Rom och började jobba som lärare. Han och hans fru, som var dotter till en av hans pappas medarbetare, fick två barn. För Pirandello och hans familj betydde svavelgruvan mycket, ur den synpunkt att den utgjorde arv och tillgångar för både Pirandello och hans fru.

Den säkra ekonomiska framtid som Pirandello och hans familj hade, var inte säker så länge. Familjen drabbades av en katastrof när gruvan kollapsade. Pirandello insåg då att han behövde försörja sin familj med sitt yrke som lärare och sitt författande.

Under denna tid debuterade Pirandello litterärt, när han som tjugotvååring publicerade diktsamlingen Mal giocondo 1889. Genombrottet kom sedan 1904 med romanen Salig Mattias Pascal. Det är redan i dessa tidiga verk som Pirandello hittar sin stil som författare. Han undersöker och utvecklar de tankar som sedan kommer att ligga till grund för hans framgång och storhet.

Det skulle komma en tung tid för Pirandello. Hans mamma dog och samtidigt skickades hans båda söner att strida i första världskriget. Under denna tid la Pirandello all sin koncentration på sitt skrivande och dramerna Sex roller söker en författare och Henrik IV skulle göra Luigi Pirandello till en av Europas mest spelade dramatiker.

Luigi Pirandellos stora verk kom alla att behandla problematik rörande identitet, personlighet och verklighet. Han diskuterade människan utifrån ett socialt sammanhang och titeln En, ingen och hundra tusen illustrerar det ingen människa kan komma ifrån i det sociala livet; att spela olika roller.

Pirandellos utforskande kring ämnet blev signifikant för hans berättarstil och det var för tiden ett nyskapande tema.

Luigi Pirandello utmärkte sig även i utvecklandet av ett moderniserat
teaterrum. I hans rum ska scenen vara ren och tom och inget ska störa det berättande som är i centrum. 1934 fick Luigi Pirandello nobelpriset i litteratur. Enligt juryn för sin ”djärva och sinnrika nyskapelse av dramats och scenens konst”.

Luigi Pirandello avled två år senare, i Rom 1936. Pirandellos skrivande gjorde honom till en av 1900-talets mest betydande dramatiker.

FRÅGOR
Finns det någon miljö runt dig som skulle kunna fungera som inspiration?
Kan alla miljöer vara platser för inspiration?

TIPS
Luigi Pirandello skrev många noveller, korta berättelser som kan kännas överkomliga även för den ovana läsaren. Han skrev bland annat novellen Krukan.

CITAT

"As soon as one is born, one starts dying."
- Luigi Pirandello, Henry VI

Vad tror du citatet bertyder?
När känner du dig som mest levande?

"Do you recognize perhaps, also you, now, that a minute ago you were another?"
- Luigi Pirandello, One, No One and One Hundred Thousand

Vad tror du citatet kan betyda?
Är vi samma person livet ut?