Roller

FADERN
"Jag förstår att det här väcker känslor. Men är inte det en fördel i ett drama? Jag menar att den här historiens kärna är det att alla tror sig vara bara en enda personlighet, medan vi i själva verket är flera."

Vilka olika roller har vi?
I vilka sammanhang visar vi upp dem?
Varför tar vi vissa roller i vissa sammanhang och
andra roller i andra sammanhang?