Pressbild från Sex roller söker en författare. Regissör och skådespelare tittar på något som inte syns i bild.

Inför besöket

Inför Sex roller söker en författare

Inför föreställningen ”Sex roller söker en författare” är det bra att förbereda eleverna på vad de ska se.
”Sex roller söker en författare” utspelar sig på en teater. Det börjar som en vanlig arbetsdag, där regissör, regiassistent, tekniker, skådespelare och musiker ses i scenografin för att påbörja dagens repetition av ”Hamlet”.
Plötsligt kliver sex roller från en ofärdig pjäs in i rummet och vill få sin historia spelad. Pjäsen ”Sex roller söker en författare” skildrar mötet mellan de påhittade rollerna och teatersällskapet. Föreställningen handlar om det som händer i det mötet mellan det fiktiva och det verkliga.

Inför att gå på teater

Teatern är en av de få platser där vi tillsammans som individer upplever något som bara händer här och nu och aldrig mer. Det finns varken pausknapp eller möjlighet att få just exakt samma upplevelse igen. Vi möter tillsammans och reflekterar individuellt. Teatern är en plats där vi kan möta andras historier och kanske även få syn på oss själva.

Teater har använts till allt från att proklamera religion till att utforska skörheten i att vara människa i relation till andra. Som form har teatern tusentals år på nacken och är ett sätt att samtala om vår existens och tiden vi befinner oss i. Än idag spelas dramer som skrevs under antikens Grekland. Pjäser som Antigone eller Medea tolkas om utifrån den plats och tid skådespelet nu utspelas i, samtidigt skapas samtida scenkonst skriven och formad från vårt absoluta nu. Det som alltid är centralt är att teatern uppförs för en publik och sker i dialog
med och mot publiken. Eftersom teater händer här och nu tillsammans med
publiken är du som publik väldigt viktig. Konsten är det som uppstår i mötet
mellan scen och salong, mellan publiken och konsten.

Luigi Pirandello ville med Sex roller söker en författare utforska konstens relation till livet. Publiken blir vittnen till detta skapande och behöver själva ställa sig samma frågor som Pirandello grubblade över.

Frågor

Har du varit på teater någon gång?
Hur var det?
Vad är skillnaden mellan teater och film?
Vad är en publik?
Vad är skillnanden mellan att uppleva något tillsammans med andra än att uppleva det själv?
Hur är det att vara publik på en teater, är det skillnad från till exempel att gå på bio?