Bilden av dig själv

SONEN
"Men har du inte fattat än? Ni kan inte sätta er in i våra känslor, och ni ser ingenting annat än vårt yttre. Tror ni att det är möjligt att vara sig själv framför en spegel, som får en att rysa in i själen, när man ser sitt eget minspel, och inte nog med det, som dessutom återspeglar ens anletsdrag förvridna i oigenkännlighet?"

Varje dag behöver vi möta oss själva och den bild som vi har av oss. Hur vi ser ut, hur vi uppfattas och hur vi känner för den person vi är. Vår egen bild av oss kanske inte stämmer överes med andras bild. Vems bild är då mest sann och den vi ska lyssna på?

Vad betyder det att trivas med sig själv?
Hur kan vi acceptera oss själva?