Att skriva fiktion

Föreställningen Slottet Valentins mysterier växte fram genom samtal mellan
Backa Teater och Malin Axelsson som är regissör och dramatiker. Det
diskuterades kring de stora frågorna i livet och vad teatern och världen behöver för slags föreställning just nu. Samtalen flöt även in på genre och på vilket sätt vi är medvetna om genre idag, i och med det stora utbudet av film och serier. Idén kring Slottet Valentins mysterier blev en blandning av gotisk saga och fantasyäventyr. Inslag från båda världar och ett utforskande av vad olika element kan ge berättelsen. En filmad intervju finns att se där Malin Axelsson och skådespelarna Rebecca Riggo och Andreas Ferrada-Noli pratar om hur processen med föreställningen har sett ut och hur det har varit att sätta sig in i rollerna. Att spela en tonåring har lett tankarna tillbaka till när de själva var i den åldern och ett utforskande av vilka frågor och funderingar som gick runt i huvudet då.
Se filmen på www.vimeo.com/671201143

ÖVNING
Skriv egen fiktion enligt modellen för Hjältens resa eller plocka isär en redan skriven berättelse utefter de olika stegen.
Hjältens resa är en skrivmodell som bygger på Joseph Campbells teorier. I
boken The Writer’s Journey av Christopher Vogler finns teorin mer utvecklad
och förklarad. På nästa sida finns en förenklad version av modellen, inspirerat av ett reportage i tidningen Skriva. Finns på https://tidningenskriva.se/reportage/hjaltens-resa-tolv-steg.

HJÄLTENS RESA
1. Berättelsen börjar i den vanliga världen där hjälten lever sitt vardagliga liv. Det är vanligt att hjälten möter någon form av motgång och med det hamnar i underläge.
2. En budbärare hör av sig till hjälten eller visar sig på något sätt. I samband med det sker något oväntat och anmärkningsvärt och budbäraren säger till hjälten att det är dags att göra något åt detta. Hjälten måste agera.
3. Hjälten är inte peppad på att agera, utan vill fortsätta sitt vanliga liv.
4. Hjälten träffar sin mentor och får insikter och lär sig nya saker.
5. Något händer som gör att hjälten ändrar sig och går med på uppdraget som budbäraren förmedlade. Detta steg kan kallas Point of no return, eftersom hjälten inte kan återvända utan behöver fullfölja uppdraget. Detta är den första dramatiska höjdpunkten.
6. Hjälten möter utmaningar och fiender på vägen. Hjälten får även vänner.
7. Resan fortsätter och konflikten i berättelsen blir mer och mer påtaglig och svår att undvika.
8. En prövning uppstår och hjälten stöter ihop med skurken eller det hinder som står i vägen för att lösa uppdraget. Detta är den andra dramatiska höjdpunkten.
9. Hjälten får någon typ av belöning. Det kan vara kunskap, insikter eller föremål som på något sätt förändrar förutsättningarna för att hjälten ska klara uppdraget.
10. Hjälten vill återvända hem, men på vägen finns hinder. Det som hjälten lärde sig i förra steget kommer till användning och utvecklas.
11. Hjälten dör en symbolisk död, och återuppstår. Hjälten är starkare än innan och förändrad.
12. Hjälten får användning av belöningen. Berättelsen som helhet bekräftas och hjälten hyllas som just hjälte.