Är vi alla Enya?

Backa Teater bad tre kreatörer inspireras av Slottet Valentins mysterier och tolka hur det är att växa upp och gå sin egen väg. Vi filmade dem under arbetsprocessen, samt det färdiga verket. Se filmerna för att höra kreatörernas tankar om projektet och den stora frågan om hur det är att växa upp. En av kreatörerna tror att hon inte är ensam om sin upplevelse och frågar sig ”Är vi alla Enya?”

Gülbin Kulbay, Keramiker
”Jag har alltid vantrivts i det som är bäst för mig,
liksom. Och det som har bottnat i att jag har orkat,
för jag har också haft stunder under min ungdom
som jag har varit deprimerad, det har alltid varit
konsten.”
Se filmen på www.vimeo.com/680040628

Nor Ajami, Street art-konstnär
” Jag bor i ett område där det var väldigt mycket
rasism och mobbning. Då brukade jag vända mig
till konsten och måla och det kunde muntra upp
mig. Och på det sättet hitta min egen väg.”
Se filmen på www.vimeo.com/680042002

Mona Namér, Dansare, Koreograf
& Visual Artist
”Jag tror jag själv har hittat min egna
väg mycket genom att resa, alltså
jag har varit utomlands mycket och
träffat folk som brinner för samma
sak som jag gör. Hitta folk som är
passionerade. Över konst, över livet,
över att göra skillnad.”
Se filmen på www.vimeo.com/680020970

ÖVNING
Som tonåring är man mitt i att växa upp. Det kan vara svårt att se på det utifrån och tolka hur det är. Vi ger förslag på några utgångspunkter där man kan använda en konstnärsform som uttryck. Välj en fråga och en konstform.

FRÅGOR
Hur är det att vara du just idag?
Hur är det att gå från att vara barn till att bli tonåring?