Fantasytest

Testa om ditt fantasyverk är high eller low fantasy.

Inom fantasygenren kan verken värderas utifrån hur high eller low fantasy de är. Ju mer ovanliga saker ett verk innehåller desto mer high fantasy är det. Drakar, häxor, trollformler, magi gör att verket klättrar högre och högre på skalan. Ett exempel på high fantasy är Tolkiens berättelser Sagan om ringen och Bilbo, där berättelsen är väldigt olik vår verklighet. Tvärtom kan ett verk också vara low fantasy och då inte innehålla så mycket fantasyelement. Ett exempel på det är Game of Thrones, som är väldigt lik vår egen medeltid, där de händelser som gestaltas inte är så ovanliga. Sen finns det så klart inslag av fantasy som den som har sett serien säkert tänker på. Det går att vara ganska oense om hur high eller low ett fantasyverk är. Vi ser olika på vad som skiljer vår egen värld från en fantasyvärld.

Testet kan göras på föreställningen ni sett eller annat valfritt verk. Det kan vara en bok, en film, ett spel eller kanske en detaljrik bild. Testet hittar ni på nästa sida med förslag på frågor som kan ställas till ett fantasyverk för att ta reda på hur high eller low fantasy det är. Kanske kan ni komma på fler frågor?
Ju fler samlade 1:or, desto mer high fantasy anses verket. Ju fler samlade 2:or, desto mer low anses fantasyverket.

FRÅGOR

Världen

En fantasyberättelse kan utspela sig i en värld som är helt olik vår värld, som i Sagan om ringen. Men den kan också utspela sig i en värld som liknar vår, som i böckerna om Harry Potter. Där utspelar sig berättelsen i London som vi känner till staden, men där det finns magiska portaler till en trollkarlsvärld, men som fortfarande existerar i London. Hur ser världen ut där berättelsen utspelar sig? Liknar den världen som vi lever i eller är den fiktiv?

1. Världen är påhittad och helt olik vår vanliga värld.

2. Världen liknar vår vanliga värld. Den utspelar sig inom samma universum.

Karaktärer

I fantasyvärldar rör sig människor, men också andra varelser, raser och folkslag som till exempel feer, troll, alver, dvärgar och knytt. Vilka karaktärer och andra varelser finns i den fantasyvärld du tagit del av?

1. Berättelsen utspelar sig i en värld där människor lever tillsammans med flera andra raser, varelser och folkslag.

2. Berättelsen utspelar sig i en värld där människor lever ensamma, men det kan förekomma inslag av andra varelser,
exempelvis drakar.

Magi

Trollkarlar, häxor, spådomar, besvärjelser, förtrollade föremål. Magi kan vara en stor del av en berättelse och självklart för alla som befinner sig i den världen. I andra berättelser finns inte magi över huvud taget. Det kan också vara så att magi existerar men att den måste hållas hemlig för andra inom berättelsens universum. Vilken roll har magi i den värld du undersöker?

1. Magi existerar och det tillhör det vanliga livet.

2. Magi är inget naturligt inslag i världen. Magi ska helst hemlighållas från andra och när någon ser magi användas blir de överraskade.

Bakgrundshistoria (Lore)

En berättelse kan vara genomtänkt i minsta detalj, även om alla dessa detaljer inte kommer till användning i berättelsen. De kan finnas i bakgrunden och bara skymta vid vissa tillfällen. En sådan bakgrundshistoria kan innehålla historia om platsen där berättelsen utspelar sig på, religion som utövas eller karaktärernas släkthistoria. Kartor över stora landskap och släktträd kan förekomma för att läsaren lättare ska kunna hänga med.

Lore, är ett begrepp för en sådan typ av bakgrundshistoria och inom fantasy syftar det till bakgrundsdetaljerna i världen. De stora och små detaljerna som hjälper till att få en fiktiv miljö att kännas verklig. Finns det en detaljerad bakgrundshistoria till världen där verket utspelar sig?

1. Det finns en detaljerad bakgrundshistoria.

2. Det verkar inte finnas en detaljerad bakgrundshistoria.

GRUPPÖVNING EFTER TEST

Skriv varje verk på ett papper och placera dem på rad på till exempel en vägg, utefter var på skalan de hamnade. Kanske har flera personer testat samma verk, men kommit fram till olika resultat.