För lärare

Skapande skola

Är du intresserad av att diskutera idéer om ett Skapande skola-projekt med Backa Teater?

Ring vår informatör Erika Isaksson på 031 - 708 70 87 så kanske vi kan sy ihop ett program tillsammans med er.

Bidraget söks av skolans huvudman, kommun eller stadsdel genom Kulturrådet för särskilda skolprojekt. Sista ansökningsdag är i början av februari varje år.

Bidraget ska medverka till att:

  • Kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs 1–9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.
  • Öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.