För lärare

Skapande skola

På Backa Teater fokuserar vi på barn och ungas möte med konst och har i dagsläget inte möjlighet att utforma projekt efter Skapande skolas riktlinjer.

Bidraget söks av skolans huvudman, kommun eller stadsdel genom Kulturrådet för särskilda skolprojekt. Sista ansökningsdag är i början av februari varje år.

Om du arbetar på en kommunal skola inom Göteborg och är intresserad av Skapande skola så vänder du dig till kulturiskolan@grundskolan.goteborg.se.

Bidraget ska medverka till att:

  • Kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs 1–9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.
  • Öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.