Ungas behov av scenkonst under och efter en pandemi – Scenkonstbiennalen 2021

Hur mår unga i dag? Hur kan upplevelse och utövande av olika scenkonstformer hjälpa dem under och efter pandemin? Hur ser unga på framtiden och deras tillgång till scenkonst, som till exempel schemabrytande aktiviteter i skolan?

I detta panelsamtal från Scenkonstbiennalen 2021 mötte vi, samtalade och hörde de ungas tankar och åsikter om hur de ser på behovet av kultur och scenkonst under och efter en pandemi. Deras rätt till kultur och scenkonst och hur de ser framtiden utifrån det senaste året.

Ett viktigt samtal med och för barnens rätt till kultur.

MEDVERKANDE:
Agnes Henning, Olga Widlund, Julius Rung, Benjamin Monjar, Lucinda Larsson, Noel Kronbäck, Eliot Gustavsson, Daniella Safakho, Saga Wilhelmsen Lignell – gymnasieelever från Göteborg.

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister
Ulrika Lundqvist, enhetschef Skolverket
Farnaz Arbabi, konstnärlig ledare Unga Klara
Moderator: Erika Isaksson, informatör på Backa Teater
Samtalet producerades av Backa Teater, Regionteater Väst och Unga Klara.

Bakgrund till samtalet

Nedstängningen av kulturen riskerar att få förödande konsekvenser för en hel generation barn och unga. Kulturpolitiken har de senaste åren lyft barnperspektivet och därmed främjat barn och ungas rätt till konst. Kulturgarantier, som exempelvis säkerställer barns tillgång till minst en teaterföreställning per år, har diskuterats av flera politiska partier på såväl kommunal som statlig nivå. Men sanningen är att barns tillgång till kultur sedan snart ett år tillbaka är på en absolut miniminivå.

Vi riskerar nu en hel generation barn och unga som inte ges rätt till kultur och konstnärlig frihet. Parallellt med nedstängningen av det offentliga samtalet visar nyligen släppta rapporter att barn och ungas psykosociala och fysiska hälsa försämrats av isolering, mindre rörelse och avsaknad av stimuli. Just nu riskerar vi såväl i Sverige som i världen att en hel generation unga blir utan den levande kulturen, samt att en mycket stor grupp barn missar sitt första möte med, upplevelsen och utövandet av scenkonsten.

Skolan och schemabrytande aktiviteter är viktig för att barn, alla barn, ska få ta del av scenkonst – oavsett bakgrund. Eleverna får i konsten möjlighet att utveckla värderingar, samspela med andra, tolka, fantisera och förstå sig själva och sina medmänniskor.

Alla vuxna som arbetar med kultur för barn – ansvariga politiker, tjänstemän, skolpersonal och konstnärer – måste nu kraftsamla för att möjliggöra smittsäkra kulturupplevelser och samtal för, av och med barn och unga, även under en fortsatt pandemi.

PRESENTATION AV VÅR UNGA PANEL – OCH DERAS TANKAR OM VARFÖR BARN OCH UNGA BÖR TA DEL AV KONST OCH KULTUR VIA SKOLAN:

Agnes Henning

"Konst är en demokratihandling. Så unga måste möta konsten. För konsten är inspirerande, konsten får en att inse att det finns vägar att gå i livet som är kreativa. "

Hela Agnes Hennings text och frågor till panelen.

Benjamin Monjar

"Varför finns det inte fler sätt, plattformar, kurser, osv för att hjälpa oss som vill bli konstnärer, skådespelare, musiker - att utveckla, lära oss, och skapa en karriär utav vår grej?"

Hela Benjamin Monjars text och frågor till panelen.

Daniella Safakho

"Att barn får möta konst är också viktigt eftersom att det är en del av deras kreativa utveckling. För att förstå att allt i livet inte bara går ut på vad som barn vanligtvis får uppleva i skolan."

Hela Daniella Safakhos text och frågor till panelen.

Eliot Gustavsson

"Eftersom samhället inte är format för alla så kan konst och kultur vara till hjälp då det öppnar upp för en inkludering och är tillåtande. Både i att möta och att det öppnar upp för andra former av yrken."

Hela Eliot Gustavssons text och frågor till panelen.

Julius Rung

Konsten är en form av kommunikation som alla kan dra nytta av. Utan skolan får inte alla samma möjligheter att ta del av den.

Hela Julius Rungs text och frågor till panelen.

Lucinda Larsson

"Människans röst är kulturen och via kulturella plattformar kan vi uttrycka oss, behandla och diskutera stora, existentiella frågor."

Hela Lucinda Larssons text och frågor till panelen.

Noel Kronbäck

"Hur arbetar politiken med att uppmärksamma folket om vad kulturpolitik faktiskt innebär? Finns det någon möjlighet att göra teater- och museibesök till en del av läroplanen?"

Hela Noel Kronbäcks text och frågor till panelen.

Olga Widlund

"Att möta konst borde bli en del av läroplanen till exempel obligatirskt att gå till vissa konstutställningar, teater, museum osv."

Hela Olga Widlunds text och frågor till panelen.

Saga Wilhelmsen Lignell

"Konst och kultur har otroligt stor betydelse för samhället. Det kan förändra samhället på olika sätt med budskap osv. Men det är också en frizon för flera individer där man får vara sig själv och uttrycka sig själv kreativt."

Hela Saga Wilhelmsen Lignells text och frågor till panelen.