Agnes Henning

Agnes Henning

Jag heter Agnes Henning och är 18 år.

Unga måste få möta konst och kultur för att konsten är livsnödvändig för samhället och världen. Konsten är ett verktyg som dels hjälper individen och som likaså hjälper världen i stort. Konstutövande är livsviktigt för kanske särskilt unga då det gör det möjligt att få utlopp för den kreativa energi som man bär på.

Självklart är också konsumerande av konst och kultur välgörande för unga människor. Kanske inte på ett lika uppenbart sätt som till exempel träning är men oerhört värdefullt likaså. Konstutövande handlar om kreativitet och känslor. Att få ut det som finns inom en. Det är befriande. Och för världen är konst, yttrandefrihet. Den är politisk, någonting att finna sig själv i. Konst och kultur lyser upp världen. Den gör världen mindre tråkig och mer dynamisk och intressant. Där ställs de obekväma frågorna, där skapas debatt. Konsten är fri och en levande pulsåder i samhället. Den utvecklas och blir större och större, lyser upp och belyser.

Konst blir konst i och med att den är fri och det är det faktum att den är fri som gör den så värdefull. De som försöker döda konsten, försöker tygla den misslyckas alltid. Konsten och kulturen överlever och blir bara än starkare. Tänk på diktaturer, på länder där yttrande och tryckfrihet inte existerar, platser där maktfullkomliga män gör allt för att behålla makten. Vad är det som inskränks mest i de länderna, den pulsåder som dessa män gör allt för att kapa? Konsten. Kulturen. För konst och kultur är hopp. Det där inom oss som gör oss kreativa, som gör att vi skriver pjäser, komponerar musik eller klottrar i marginalerna på våra anteckningsblock, det går inte att ta bort. För att det är en betydande del i att vi ens är människor. Det går inte att rationalisera bort kulturen och att ens försöka är en skymf mot människovarandet i sig. Konst skapas alltid, hur mycket den än censureras.

Konst är en demokratihandling. Så unga måste möta konsten. För konsten är inspirerande, konsten får en att inse att det finns vägar att gå i livet som är kreativa. Det är mycket av vad konsten och kulturen borde vara för unga. Att få dem att förstå att det faktiskt är något som de skulle kunna göra, kan göra. (Här ligger ett ansvar från stat och så vidare att göra konstnärliga yrken mer attraktiva).

Men konst och kultur är också någonting som bibringar jämställdhet. Inom konst och kulturvärlden finns, tyvärr, mycket elitism, och att få möta och lära sig om konst i skolan gör att fler får ett hum. Likaså får de såklart inspiration och referenser och infallsvinklar, men i grunden har skolan en skyldighet att med sin undervisning bidra till ett likställande av kunskap hos folket. Att så många som möjligt åtminstone har ett hum om så mycket som möjligt. Där faller undervisning och möten med samtida och dåtida kultur ofta bort.

Möten med kultur i skolan bygger tyvärr ofta mest på lärare som själva brinner för kultur vilket leder till att vissa får ingenting alls medan andras liv berikas något alldeles fruktansvärt mycket. Låt inte kulturen som är så nödvändig för världen, livet och alltet, försummas av de unga. Ge alla samma möjlighet att möta kulturen. Låt kultur och konst vara för alla och låt alla tidigt förstå att kultur och konst ägs, av alla. Eller att det ägs av ingen, att det är en kraft och en tillgång och något som vi inte kan klara oss utan. Att konst och kultur betyder allt för samhället, att det är avgörande.

Vilken definition av kultur och konst använder politiker? Hur mycket är kulturen värd inom politiken där så mycket annat är viktigt?Skulle kulturpolitiken kunna vara bättre, hur?Hur ser man till att alla unga får tillgång till kultur?

Konst är en demokratihandling. Så unga måste möta konsten. För konsten är inspirerande, konsten får en att inse att det finns vägar att gå i livet som är kreativa.

Agnes Henning