Benjamin Monjar

Benjamin Monjar

Jag heter Benjamin Monjar och är 19 år.

Det är väldigt viktigt tycker jag att barn och unga får från rena grunden se och uppleva konst, skolan är den mest direkta vägen att ge barn och unga den möjligheten och om den vägen inte används så har vi slösat en värdefull resurs. Skolan är inte för alla, skolan är gjord för att skapa arbetare, inte för att skapa konstnärer, entreprenörer, fria människor. Så att inte ge barn och ungdomar chansen att se och uppleva konst är att inte ge dom chansen att bli vad dom än vill bli, och fylla sin sanna potential.

Konst och Kultur berikar ett samhälle. Utan konst och kultur är samhället bara fyrkantigt, platt, smaklöst och torrt. Vi behöver konst och kultur, konstnärer och pionjärer, fri kreativitet och fria människor för att utveckla och förbättra samhället. För att bryta strukturen och skapa något nytt, något större, något bättre. För att vi ska förbli mänskliga, för att vi ska förbli individer med egna tankar, drömmar och känslor och inte bara vara en bit för att få det befintliga systemet att fungera. Varför finns det inte fler sätt, plattformar, kurser, osv för att hjälpa oss som vill bli konstnärer, skådespelare, musiker - att utveckla, lära oss, och skapa en karriär utav vår grej?

Vi kan inte på samma sätt som någon som har doktorutbildning ta det pappret och söka jobb med det. Vi behöver möjligheter, kontakter, synlighet istället. Hur ska ni skapa dessa omständigheter för oss kreativa. För om vi som är kreativa inte ser något sätt att skapa karriär, pushas vi också till att utbilda oss till något annat, istället för att skapa och utveckla och göra något stort, göra något för världen, Skapa Konst.

Det måste bli en mycket större representation i Sverige. Det finns alldeles för få personer i ledande positioner som vet hur och vad man behöver om man till exempel har en annat nationalitet, kommer från utsatta områden etc. Vi behöver bli representerade inom makten.

Varför finns det inte fler sätt, plattformar, kurser, osv för att hjälpa oss som vill bli konstnärer, skådespelare, musiker - att utveckla, lära oss, och skapa en karriär utav vår grej?

Benjamin Monjar