Daniella Safakho

Daniella Safakho

Jag heter Daniella Safakho och är 16 år.

Att barn och unga får möta konst genom skolan är viktigt eftersom att när barn får uppleva något i första hand är chansen större att de lär sig saker och får ökad förståelse utifrån upplevelsen. Om konst då introduceras i skolan för alla barn oavsett ekonomisk situation, kan samhällets förståelse kring hur viktigt kultur är för oss öka. Därmed finns chansen att till exempel jobb och utbildningar relaterade till kultur inte skulle se ners på, som det vid vissa tillfällen görs nu.

Att barn får möta konst är också viktigt eftersom att det är en del av deras kreativa utveckling. För att förstå att allt i livet inte bara går ut på vad som barn vanligtvis får uppleva i skolan. Allt är inte bara svart och vitt. Det finns också en möjlighet att vara kreativ i livet utanför samhällets typiska ramar.

Konst och kultur har en väldigt viktig betydelse i samhället. Tänk om vi skulle levt i ett samhälle utan kultur och konst. Det skulle vara ett väldigt grått liv. Konst och kultur är något vi nu och genom alla tider alltid upplevt. Allt ifrån de gamla pjäserna i antikens grekland till denna veckans populäraste tv-show. Kulturen och konsten är grunden till vad vi tycker och tänker i vårt samhälle. Det är en väg för människor att nå ut och formulera sina känslor och tankar på ett sätt som kan tas in av många och även göra stora förändringar.

Jag vill skicka med mig dessa frågor till panelen:

Tycker ni att konst och kultur bortprioriteras inom politiken?

Hur ser ni till att elever har chansen att medverka i beslut om frågor som påverkar dem själva och deras vardag?

Hur är det att jobba i en viktig verksamhet, som kulturbranschen, som inte alltid behandlas som just viktig?

Att barn får möta konst är också viktigt eftersom att det är en del av deras kreativa utveckling. För att förstå att allt i livet inte bara går ut på vad som barn vanligtvis får uppleva i skolan.

Daniella Safakho