Julius Rung

Julius Rung

Julius Rung, 18 år

Barn och unga borde möta konst via skolan för att den är viktig för en bredare förståelse av vårt samhälle. Konsten är en form av kommunikation som alla kan dra nytta av. Utan skolan får inte alla samma möjligheter att ta del av den.

Konsten och kulturen skapar gemenskap och möjligheter att uttrycka sig. De påverkar och inspirerar oss. Kulturen är en viktig del av samhället såväl som av vår individuella identitet. Konsten ger möjligheter att kommunicera på fler sätt.
Hur konkretiseras kulturpolitik när det behandlar något som är så svårdefinierat som kultur?

Vad kan unga påverka i sin utbildning?

Vad definierar teater för barn och unga?

Konsten är en form av kommunikation som alla kan dra nytta av. Utan skolan får inte alla samma möjligheter att ta del av den.

Julius Rung