Lucinda Larsson

Lucinda Larsson

Jag heter Lucinda Larsson, är 17 år gammal och går andra året på humanistlinjen på Schillerska i Göteborg.

Barn och ungas rätt till att möta konst och kultur genom skolan är fundamental. Dels för att alla ska ges samma möjlighet att bygga upp ett kulturellt kapital, dels för att jag verkligen tror att kulturella upplevelser kan stimulera resterande inlärning och generellt ge en större förståelse för samhället och samhällets olika människor.

Att bejaka ungas kreativitet och skaparkraft är superviktigt, likaså att visa dem att konst och kultur är en spegling av oss; grundläggande för vår identitet. Människans röst är kulturen och via kulturella plattformar kan vi uttrycka oss, behandla och diskutera stora, existentiella frågor.

Kulturen kan göra alla synliga och framförallt föra oss samman. Med andra ord: något av det viktigaste vi har.

Jag skulle vilja fråga samtalets medverkande hur samarbetet mellan kultur- och utbildningssektor byggs upp för att säkerhetsställa alla ungas tillgång till att både utöva och konsumera kultur. Kan detta samarbete utvecklas ytterligare?

Människans röst är kulturen och via kulturella plattformar kan vi uttrycka oss, behandla och diskutera stora, existentiella frågor.

Lucinda Larsson