Noel Kronbäck

Noel Kronbäck

Jag heter Noel Kronbäck och är 17 år.

Det är inte alla som har råd eller tillfälle att besöka teatrar, operor eller andra föreställningar, skolor kan ordna sådant gratis åt skolbarn genom spontanbesök eller som klassupplevelse. Då går det även att koppla det barnen har sett till någon sorts uppgift där de kan analysera vad de har sett, känslor, uttryck och helt enkelt bara vad föreställningen handlade om. Därför är det viktigt att barn får möta konst och kultur via skolan.

Konst och kultur har en stor roll som underhållning, men det är även lärorikt. Många målningar på muséer skildrar verkliga historiska händelser som kan vara bra att känna till, så man blir bekant med sin kulturs historia, och teater kan vara ett roligare sätt om man inte är så förtjust i tavlor.

Hur arbetar politiken med att uppmärksamma folket om vad kulturpolitik faktiskt innebär? Finns det någon möjlighet att göra teater- och museibesök till en del av läroplanen?

Varför tycker du att scenkonst/konst och kultur är viktigt för samhället?

Hur arbetar politiken med att uppmärksamma folket om vad kulturpolitik faktiskt innebär? Finns det någon möjlighet att göra teater- och museibesök till en del av läroplanen?

Noel Kronbäck