Olga Widlund

Olga Widlund

Jag heter Olga Widlund och är 18 år.

Jag tror att konst är en viktig del för barn att möta i skolan för att få en förståelse för samhället vi lever i och för att lära sig att utrycka sig på olika sätt, inte endast genom text. Att möta konst borde bli en del av läroplanen till exempel obligatirskt att gå till vissa konstutställningar, teater, museum osv. Då skulle alla barn få rätt till lika mycket förståelse och allmänbildning, inte bara de barn som har fått turen att ha en lärare/rektor/skola/förälder som är konstintresserad. Dessutom om alla barn fick konsumera och möta konst och kultur i skolan skulle det kunna öppna en väg i framtiden för barn och unga som kanske inte annars hade förstått att de är kulturintresserade.

Jag tror att konst och kultur har en stor betydelse för samhället och något som vi konsumerar varje dag utan att tänka på det. Människor behöver uttrycka sig på många olika sätt för att processa saker som händer i liver. Att konsumera konst och kultur kan leda till en ökad livskvalité.

Vad är kulturen värd, finns det en prislapp? Ibland kan jag få en känsla av att alla vill ha kultur men ingen vill betala för den. Det kan idag vara svårt att leva på kultur och hantverk. Hur prioriteras konsten och kulturen i vårt samhälle?

Hur arbetar ni för att barn och unga ska möta konst och kultur, att alla ska få tillgång till kultur? Fritidsgårdar är ett bra sätt att möta kultur en mötesplats för barn och unga, hur prioriterar ni det? Hur kan de marknadsföras mer så att fler barn och unga kan hitta dit och få tillgång till fritidsgårdar?

Att möta konst borde bli en del av läroplanen till exempel obligatirskt att gå till vissa konstutställningar, teater, museum osv.

Olga Widlund