Saga Wilhelmsen Lignell

Jag heter Saga Wilhelmsen Lignell och är 18 år.

Jag tycker att barn och unga borde möta konst via skolan för att många inte kommer i kontakt med detta på fritiden. Det kan vara ett ekonomiskt problem, men också helt enkelt bara för att man inte har en familj som är intresserad av konst och kultur. Därför tror jag att det är viktigt att de kommer i kontakt med konsten via skolan.

Konst och kultur har otroligt stor betydelse för samhället. Det kan förändra samhället på olika sätt med budskap osv. Men det är också en frizon för flera individer där man får vara sig själv och uttrycka sig själv kreativt. Det är otroligt viktigt för ens hälsa och mående, vilket hjälper samhället i längden.

Varför får barn och unga inte mer tillgång till mer konst och kultur i skolans värld? Varför har vi inte fler konstnärliga ämnen? Varför är det inte obligatoriskt att se konst i olika former? Vad görs för att motverka ungas psykiska ohälsa från politiskt håll? Hur arbetar kulturinstitutionerna för att förändra barns tillgång och syn på konst och kultur?

Jag brinner särskilt mycket för ungas psykiska ohälsa då jag själv har mycket erfarenhet av det. Jag tror på att konst och kultur kan göra en skillnad, som det gjort för mig

Konst och kultur har otroligt stor betydelse för samhället. Det kan förändra samhället på olika sätt med budskap osv. Men det är också en frizon för flera individer där man får vara sig själv och uttrycka sig själv kreativt.

Saga Wilhelmsen Lignell