Ledning

Göteborgs Stadsteater är ett av Göteborgs kommuns helägda bolag och ingår i Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och utser styrelse, beslutar om ägardirektiv mm. Se styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB.

VD Göteborgs Stadsteater AB

Björn Sandmark, vd
Telefon 031-708 70 10
e-post bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se

Ann Jansson, ledningsassistent
Telefon 031-708 70 02 
e-post ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se

Ledning Backa Teater

Lars Melin, konstnärlig ledare
Telefon 0708-65 61 62
e-post lars.melin@stadsteatern.goteborg.se

Avdelningschefer

Lisa Nowotny, chefsproducent och administrativ chef
Telefon 031-708 71 61
e-post lisa.nowotny@stadsteatern.goteborg.se

Nicholaus Sparding, teknisk chef
Telefon 031-708 71 52 
e-post nicholaus.sparding@stadsteatern.goteborg.se

Charlotte Lundell, ekonomichef
Telefon 031-708 70 19
e-post charlotte.lundell@stadsteatern.goteborg.se

Andrea Wettergren, personalchef
Telefon 031-708 70 13 
e-post andrea.wettergren@stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn, marknadschef
Telefon 031-708 70 11
e-post ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se

Ledning Göteborgs Stadsteater

Charlotte Lundell, ekonomichef
Telefon 031-708 70 19
e-post charlotte.lundell@stadsteatern.goteborg.se

Göran Henning, föreställningsteknisk chef
Telefon 031-708 70 17 
e-post goran.henning@stadsteatern.goteborg.se

Björn Lengstrand, produktionsteknisk chef
Telefon 031-708 70 07 
e-post bjorn.lengstrand@stadsteatern.goteborg.se

Sanna Havås, restaurangchef Göteborgs Stadsteater
Telefon 031-708 70 91
e-post sanna.havas@stadsteatern.goteborg.se

Andrea Wettergren, personalchef
Telefon 031-708 70 13 
e-post andrea.wettergren@stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn, marknadschef
Telefon 031- 708 70 11
e-post ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se

Producenter Göteborgs Stadsteater

Tekla Olsson Brookes, planeringsledare Göteborgs Stadsteater
Telefon 031-708 70 16 
e-post tekla.brookes@stadsteatern.goteborg.se

Marie Svensson, producent
Telefon 031-708 70 15
e-post marie.svensson@stadsteatern.goteborg.se

Jan Schmidt, producent Göteborgs Stadsteater
telefon 031-708 70 18
e-post jan.schmidt@stadsteatern.goteborg.se