Såhär tycker publiken om Fursten

Ibland har vi praoelever på Backa Teater. De besöker våra olika avdelningar och hjälper till i allt från målarverkstan till publikarbete. Vill du praoa hos oss kan du läsa mer om det här.

Under hösten har vi haft Ebba och Tindra här under en period. De fick i uppdrag att intervjua vår publik efter en föreställning av Fursten.


Vi intervjuade fyra stycken elever från sjätte klass. Carl, Oscar, Anna och Niki. Samtliga var mycket positiva angående Fursten.

– Spännande, rolig, blev aldrig långtråkigt, berättar de.

På frågan vad de ansåg att pjäsen handlade om, så svarade ett av barnen ”makt” och fick medhåll från övriga. Vidare när vi pratade om makt och hur de skulle definiera det, så var alla inne på ungefär samma spår:

– Den som bestämmer, den som alla följer.

Men vem har egentligen makten då? Hemma var det mamma och pappa, och i skolan lärarna. Ingen tyckte rektorn.

I Sverige var ett av barnen inne på att det var kungen som hade makten, men sedan var alla överens om att det nog var regeringen. Slutligen när vi frågade om de skulle vilja gå på teater igen svarade alla tveklöst ja. Ingen av dem brukade göra det särskilt ofta.

Det roliga med teater tyckte de var att det blir mer ”verkligt” än till exempel en film: ”närmare”. I slutet av pjäsen var det roligt med musiken och sången tyckte de.

– Man hade inte förväntat sig det, så det var roligt, menade de. Och kul med en modern låt!

Ebba och Tindra

Gruppbild på Ebba, Tindra, Carl, Oscar, Anna och Niki