Prao, praktik och lediga tjänster

Möjligheter hos oss

Prao

Vissa perioder försöker vi ta emot elever från högstadiet och gymnasiet som vill praoa. Ibland kan vi erbjuda 1-2 dagars praktik, ibland något längre. Här kan du läsa om Merds och Jasmines praoperioder på Backa Teater.

Vill du prata om prao, ring Ulrika Andersson på telefon 031-708 71 54 eller maila ulrika.andersson@stadsteatern.goteborg.se

Praktik

Vill du göra en längre yrkespraktikperiod, vänd dig till Stadsteaterns växel 031-708 70 00 för vidare information.

Lediga tjänster

Just nu finns inga lediga tjänster.