Dramaturg

Kristina Ros

Biografi

Dramaturg

Kristina Ros började sin bana som dramaturg på Göteborgs Stadsteater och är sedan flera år knuten till Masthuggsteatern, som medlem och dramaturg. Till ett flertal uppsättningar där har hon skrivit text i olika slags processer, nämnas kan Stacken, Det stora lilla, Mvh 118 100, Hem och nu senast Signalisterna.

Kristina är också verksam i Barnteaterakademins styrgrupp, där hon sedan 2013 axlar projektledarrollen. Större projekt som hon här har arbetat med är antologin Samtal om devising (redaktör), och projektledning av Interplay Europe 2016 (i samarbete med ASSITEJ Sverige).

Aktuella produktioner

Vilda inuti

Premiär 17 mars 2023

En varm och humoristisk saga som utforskar rum, rörelse och vårt behov av varandra

Tidigare produktioner

Göteborgs Stadsteater
Spelår Föreställning Funktion
2017-2018 Som att jag ska bestiga Mount Everest på tio minuter Av, Dramaturg