Styrelse

Förtroendevalda

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB sitter politiker som Göteborgs stad utsett, vilket innebär att de byts ut med jämna mellanrum. Styrelsens uppgift är att hjälpa teatern att bli så bra som möjligt och se till att pengarna används till rätt saker.

Ordinarie ledamöter

Karin Veres (L) Ordf
Elisabet Rothenberg (M) 1:e vice ordförande
Sanna Schiller (V) 2:e vice ordförande
Anna Skarsjö (S) Ledamot
Ewa Jonsson (D) Ledamot
Malin Sommanö (MP) Ledamot
Anders Vedin (D) Ledamot

Suppleanter

Annika Steen (M) Suppleant
Jesper Hallén (S) Suppleant
Kristina Wejstål (Fi) Suppleant

Revisor

Helena Patrikson, Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Susanne Zetterberg Jensen (M) Lekmannarevisor
Birgitta Adler (S) Lekmannarevisor

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven R. Andersson (M) Lekmannarevisorssuppleant
Lars-Ola Dahlqvist (S) Lekmannarevisorssuppleant