Skådespelare, Dramatiker

Fia Adler Sandblad

Biografi

Skådespelare och dramatiker

Fia Adler Sandblad har en bakgrund som journalist och radioreporter och det dokumentära är ofta närvarande i hennes arbeten. Utbildad i den fysiska skådespelartraditionen och på Göteborgs Universitet, där hon har en master i fördjupat skådespeleri, blandar hon eget skrivet material med klassiska, populära och dokumentära texter. Intresserad av gömda historier undersöker hon hur den fysiska och vokala praktiken kan ge rum för nya innebörder och perspektiv i ett välkänt material.

Sedan 1993 driver Fia Adler Sandblad ADAS musikaliska teater på Konstepidemin i Göteborg och har under åren fått ta emot många priser och utmärkelser, bland annat Västra Götalandsregionens stora arbetsstipendium 2009 med motiveringen att ”vara en av de viktigaste inslagen i Göteborgs fria kulturliv”. Hennes föreställningar har spelat på Stadsteatrarna i Stockholm och Göteborg, med symfonikerna på Göteborgs Konserthus, i New York och på House of Sweden i Washington samt turnerat Norra Afrika och Europa där hon är knuten till Roy Hart Theatre i Frankrike.

Fia arbetar också som drama/röstpedagog och undervisar på Göteborgs Universitet.

Tidigare produktioner

Göteborgs Stadsteater
Spelår Föreställning Funktion
2017-2018 Tynneredsprojektet Av, Med