Intervju i P4 Göteborg

Regissören Gustav Englund och skådespelaren Johan Hafezi intervjuas i P4 Göteborg om "Sysslolösa unga män med tillgång till vapen" på premiärdagen 24 januari.