Nu är det viktigare än någonsin att ge män ekonomiska fördelar

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem och du som man har ett särskilt ansvar i att inte blunda för det. I samband med Internationella kvinnodagen ger vi därför alla som identifierar sig som män 50 % rabatt på föreställningen ”Du är min nu” som handlar om våld i nära relationer.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) utsätts kvinnor i jämförelse med män oftare för grovt och upprepat våld från en partner. Förövaren är i majoriteten av fallen en man och mörkertalet för brott uppskattas vara stort. Med detta som bakgrund uppmanar nu Göteborgs Stadsteater alla män att se föreställningen och engagera sig i kampen mot våldet.

I pjäsen får vi följa två par från den första spirande förälskelsen till dess att kärleken övergår till svek och raseri, förnekelse, grymhet och förtvivlan. Den franske skådespelaren och regissören Gérard Watkins ringar in och synliggör mekanismer i mäns våld mot kvinnor. Hur det börjar, hur det förändras men visar också på en väg ut. Läs mer om föreställningen här.

KÖP DIN RABATTERADE BILJETT HÄR!

Erbjudandet gäller fram till 17 mars, då pjäsen har Sverigepremiär på Studion.

Mer om våld i nära relationer:
Brottsförebyggande rådet
Regeringen
Jämställdhetsmyndigheten
Länsstyrelsen Västra Götaland
Socialstyrelsen
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala universitet
MÄN - Varför ska män engagera sig?

Temadag: mäns våld mot kvinnor
Den 25 mars arrangerar Göteborgs Stadsteater även en temaeftermiddag på ämnet för att öppna upp för samtal och fördjupning. Här bjuder vi in till föredrag och panelsamtal av och med representanter som på olika sätt möter mäns våld mot kvinnor i sin yrkesvardag. Läs mer och köp biljetter här.

Är du utsatt?
Här får du stöd och hjälp | Polismyndigheten

MER OM DU ÄR MIN NU

Temadag: mäns våld mot kvinnor

I samband med att föreställningen Du är min nu spelas på Studion i vår vill vi på Göteborgs Stadsteater ta tillfället i akt och öppna för samtal om ett av våra stora samhällsproblem – mäns våld och våld i nära relationer.

Läs mer och köp biljetter

Intervju med Gérard Watkins

Vi har fångat regissör och dramatiker Gérard Watkins mellan repetitionerna för att prata om bakgrunden till pjäsen och teatern som en plats att kommunicera, utbilda och bidra till att stoppa våldet på.

Läs hela intervjun här

Repetition pågår!

I Du är min nu skildras våld i nära relationer. Hur det börjar, hur det förändras över tid – men visar också på en väg ut. Vi har fångat en liten smygtitt från repetitionerna.

Se hela videon här