Henrik Zetterberg

Henrik-Zetterberg-1000x400px.jpgHenrik Zetterberg är överläkare och professor i klinisk neurokemi 2003 vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet. Han är också ordförande i Alzheimerfondens vetenskapliga råd, som föreslår vilka forskare Alzheimerfonden bör stötta.

Tillsammans med kollegan Kaj Blennow leder han en forskargrupp som arbetar med spetsforskning om hur Alzheimers sjukdom kan diagnosticeras och behandlas.

Göteborgsforskarna har utvecklat en metod där man med hjälp av biomarkörer i ett vanligt ryggvätskeprov tidigt kan diagnostisera Alzheimers sjukdom.

Läs mer om Henrik Zetterberg och forskningen och framtiden här: www.alzheimerfonden.se/forskning/forskare-och-projekt/henrik-zetterberg och här:

sahlgrenska.gu.se/forskning/forskare/kaj-blennow-henrik-zetterberg