Foto av en grävskopa som hällergatsten och grus container utanför teaterhuset.

Ombyggnad och renovering

I maj 2020 inleddes teaterhusets ombyggnad och renovering. Vi dokumenterar arbetet löpande och delar här med oss av bilder så att du kan följa processen.

Bilderna nedan är tagna 2020-08-18

ED6A7803-ny-entre.jpgI bakgrunden skymtar den nya entrén från Berzeliigatan som leder in till Lilla Scens nya foajé som ligger i direkt anslutning till den nya restaurangen.

ED6A7809-ny-entre-utsida.jpgDen nya entrén från utsidan.

ED6A7786-foaje-lilla-scen.jpgNu ser det inte mycket ut för världen men så småningom blir här en foajé till Lilla Scen.

ED6A7796-restaurang.jpgHär pålas och väggförstärks det för fullt. Ett av teaterhusets gamla förråd blir nu en restaurang med plats för omkring 80 matgäster.

ED6A7760-lilla-scen.jpgDe befintliga pelarna på Lilla Scen kommer att ersättas av nya pelare som placeras längre ut för att ge bättre sikt och en bredare scen.

ED6A7825-underbaren.jpgUnder Stora Scens salong blir det en ny servering för bättre och snabbare service i pauserna. Nivåskillnaden kommer att jämnas ut och längs med den rundade väggen, till vänster i bild, kommer de vackra originaltaperna att sättas upp.

ED6A7850-foajebaren.jpgSoprent i Foajébaren! Och den gamla muralmålningen har kommit i dagen igen.

ED6A7856-foajebaren.jpgBaren, som tidigare låg i Foajébarens mitt, har monterats ned och ersätts nu av en ny bar som installeras vid hissen i borte delen av lokalen, för bättre framkomlighet.

ED6A7866-stora-scen.jpgOmkring 600 lampor på Stora Scen har monterats ned för förvaring på säker plats under ombygganden. Scengolvet kommer att förstärkas underifrån för att kunna klara tyngre scenografi framöver.