Silke Kern

Silke-Kern-1000x400px.jpgSilke Kern är överläkare, forskargruppsledare och biträdande sektionschef vid sektionen för psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet. I sin forskning fokuserar hon på att förstå tidiga markörer för olika demenssjukdomar, som för Alzheimers sjukdom.

Silke Kerns mål är att öka kunskapen om demens- och minnessjukdomar – från uppkomst till behandling.

Hon leder biomarkördelen i den välkända befolkningsstudien H70 och är forskargruppsledare för den nystartade kliniska H70-studien. Båda studierna är en del av Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) vid Göteborgs universitet.

Sedan många år har Silke Kern även forskat kring olika riskfaktorer för insjuknande i demens (livsstilsfaktorer, genetik etc).

Läs mer om Silke Kern och hennes forskning här: https://neurophys.gu.se/sektioner/psykiatri_och_neurokemi/om-sektionen/personal?userId=xkersi