VERKLIGHETENS VARGBARN

Genom historien har det ibland uppmärksammats fall där barn växt upp och uppfostrats av djur, och därmed fått ett djuraktigt beteende och mer djuriska egenskaper. Motherdogs regissör och koreograf Hans Van den Broeck blev inspirerad av just dessa historier om hur djuriska instinkter vinner över vad som anses som "normala" mänskliga sociala beteenden.

Sanningshalten är både oklar och tvivelaktig då trovärdig dokumentation av många av fallen saknas. Gemensamt för dessa barn är deras oförmåga till vad som anses som normala mänskliga beteenden, exempelvis att gå på två ben eller lära sig ett mänskligt språk.

Här har vi listat några exempel på verklighetens vargbarn.

OXANA MALAYA, UKRAINA
Ett av de mest uppmärksammade fallen i modern tid är flickan Oxana som föddes 1983 och blev övergiven av sina föräldrar som barn. Hon tog sin tillflykt till hundarna som fanns på gården. När hon hittades av ukrainska myndigheter var hon 7 år och hade antagit egenskaper som liknade en hunds. Hon kunde inte prata, och fysiskt var hennes rörelser djuriska. Hon gick inte upprätt, skällde och ville bara sova på golvet.
Se Oxana själva berätta om sin uppfostran.

SYSTRARNA AMALA OCH KAMALA, INDIEN
Systrarna uppges ha uppfostrats av en vargflock i den Bengaliska djungeln. I början av 1920-talet överlämnade en missionär systrarna till ett fosterhem, och påstod att han hittat dem bland vargarna. I tidningarna benämndes systrarna som ”the wolf-children”, men historien blev omdiskuterad och många forskare ifrågasätter sanningshalten. I stället menar somliga som forskat om fallet att systrarna var autistiska och att det var en bluff från prästens sida, som med våld tvingat barnen att bete sig som vargar.

EHSAAS, INDIEN
I januari 2017 hittades en flicka av skogshuggare i naturreservatet Katarniaghat. Hon var tillsammans med tre apor som försökte skydda henne när polisen försökte komma nära. När hon undersöktes av doktorer kom det fram att hon betedde sig som en apa. Hon kunde varken gå upprätt eller prata, och var rädd för människor. I april 2017 meddelades det att hon lärt sig att gå upprätt. Senare har historien om ”Mowgli girl” starkt ifrågasatts, och det troligaste scenariot är att hon inte levt i åratal i djungeln, utan att det snarare handlade om timmar eftersom hon hade ordentliga kläder på sig. Dessutom är området fullt av vilddjur och hon hade som människobarn inte haft en chans att överleva, enligt många som arbetar i reservatet.
Läs artikeln som The Washington Post skrivit om Mowgli girl.

VICTOR FRÅN AVEYRON, FRANKRIKE
Victor av Aveyron (född ca. 1788 – död 1828) var en fransk pojke. Han är en av de tidiga väldokumenterade fallen av verklighetens vargbarn. Han uppges ha levt i skogen, och det var först vid 12 års ålder som han togs om hand. Under Upplysningstiden hade filosofer och forskare börjat fundera över vad som det innebar att vara människa. En doktor tog hand pojken och döpte honom till Victor. Under årens lopp studerades hans beteende och utveckling noggrant, vilket ledde fram till en större förståelse av inlärning av tal. På senare tid har forskare ställt sig frågan om Victor hade drag av autism, och att det var därför som han hade problem med inlärning. 1970 filmatiserade den franska mästerregissören François Truffaut historien om Victor från Aveyron. På franska kallas filmen L’Enfant Sauvage, den svenska titeln är Vilden.