Vad är devising?

”Ger utrymme för oväntade infall, fantasi och kollektivt arbete” Carolina Frände

Devising betyder utforma på engelska. Detta ger oss en ledtråd till vad metoden innebär. När en ensemble arbetar enligt denna metod utformas den kommande föreställningen under repetitionerna. Med andra ord så kan egentligen vad som helst hända när repetitionerna startar. Innehållet och pjäsens budskap växer alltså fram löpande. Ibland finns det inte ens ett manus att utgå ifrån när repetitionerna startar, vilket för den oinvigde förstås kan låta komplicerat. Men detta är ett flexibelt och framgångsrikt sätt att arbeta, som dessutom blir allt vanligare. En metod med många möjligheter!

Carolina Frände, regissör, har valt att arbeta enligt denna metod i pjäsen Om tyranni. Denna föreställning är även ett bra exempel på hur repetitionsarbetet fick utrymme att ta en ny riktning. Läs gärna mer om varför i vår intervju med henne här.