Din upplevelse är viktig för oss!

Vilken pjäs såg du? (Om du sett flera föreställningar välj en. Du kan sedan följa länken i ditt mejl på nytt och fylla i enkäten för annan föreställning om du vill.)

Hur nöjd är du med föreställningen på en skala 1-5? 1 = missnöjd, 5 = mycket nöjd

Kommentar

Om du besökte någon av våra serveringar (Foajébaren eller Kaffebaren) - hur nöjd är du med det besöket? 1 = missnöjd, 5 = mycket nöjd. Hoppa över frågan om du inte besökte någon servering.

Kommentar

Hur nöjd är du med teaterbesöket i övrigt? (publikservice, information, garderob, tillgänglighet) 1 = missnöjd, 5 = mycket nöjd

Kommentar

Hur fick du information om föreställningen innan du köpte biljett? (flera val är möjliga)

Dina synpunkter är viktiga för oss! Får vi kontakta dig om det är något vi vill veta mer kring dina svar? Ange i så fall din e-postadress här: