Likabehandling och miljöhänsyn

Alla medarbetare inom Göteborgs Stadsteater AB har rätt till en sund, säker och stimulerande arbetsmiljö. Verksamheterna ska präglas av jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och alla människors lika värde. Arbetet för likabehandling innebär att bryta traditionella och normativa roller, att ge alla människor lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet och privatlivet.

Inom Göteborgs Stadsteater AB tolereras inte diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling eller repressalier i någon form som riktas mot enskilda individer och som kan leda till att dessa ställs utanför verksamhetens gemenskap. Detta gäller mellan medarbetare, mellan chef och medarbetare och mellan teaterns medarbetare och dess publik/besökare.

Likabehandlingsplan

Teaterns likabehandlingsplan vilar på:

  • Göteborgs Stads ägardirektiv
  • Göteborgs Stads budget
  • Verksamhetsplan för Göteborgs Stadsteater AB
  • Diskrimineringslagen
  • Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023

Målsättningar i korthet:

  • Teatern ska aktivt arbeta för att öka mångfald och jämställdhet bland de anställda på alla nivåer och funktioner i verksamheten.
  • Teatern ska möta sin publik med hög kvalitet på service, kunskap och bemötande och ha en bred tillgänglighet. Det gäller i förhållande till publikens ålder, teatervana, socioekonomiska tillhörighet och kulturella bakgrund. Teaterns verksamhet ska publikt vara anpassad på ett sådant sätt att föreställningarna är tillgängliga för publik med olika funktionsvariationer. Det gäller både teaterhusen, upplevelsen och informationen.
  • I arbetet med repertoar ska de konstnärliga ledarna beakta likabehandlingsaspekterna. Det kan ske i samråd med de konstnärliga råden.
  • Stadsteatern ska aktivt arbeta med att förebygga och vid förekomst även aktivt hantera diskriminering, sexuella trakasserier, trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier.

Miljöhänsyn

Göteborgs Stadsteater AB är en del av Göteborgs Stads verksamheter. Miljöpolicyn för Göteborgs Stad beskriver att vi ska arbeta tillsammans för en god livsmiljö och en hållbar utveckling. Miljöhänsyn ska vara en självklar del i alla verksamheter i stadens regi.

Vi ska vara en föregångare och se vår del av helheten. Ekologisk hållbarhet är nödvändig för miljön och ger ett stort mervärde för människors livskvalitet. Vi måste arbeta långsiktigt och parallellt med alla dimensioner av hållbar utveckling – den ekologiska, den sociala och den ekonomiska – eftersom de är varandras förutsättningar.

Se Miljövision för Göteborgs Stadsteater AB (PDF-dokument, 92 kB).