Styrelse

Förtroendevalda

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB sitter förtroendevalda politiker.

Bildtext: Göteborgs Stadsteaters styrelse, uppifrån och ner: Sanna Schiller (V) 2:e vice ordförande, Jesper Hallén (S) suppleant, Annika Steen (M) suppleant, Kristina Wejstål (Fi) suppleant, Elisabet Rothenberg (M) 1:e vice ordförande, Ewa Jonsson (D) ledamot, Karin Veres (L) ordförande, Malin Sommanö (MP) ledamot, Anders Vedin (D) ledamot. På bilden saknas Anna Skarsjö (S) ledamot.

Ordinarie ledamöter

Karin Veres (L) Ordförande

Elisabet Rothenberg (M) 1:e vice ordförande

Sanna Schiller (V) 2:e vice ordförande

Anna Skarsjö (S) Ledamot

Ewa Jonsson (D) Ledamot

Malin Sommanö (MP) Ledamot

Anders Vedin (D) Ledamot

Suppleanter

Annika Steen (M) Suppleant

Jesper Hallén (S) Suppleant

Kristina Wejstål (Fi) Suppleant

Revisor

Helena Patrikson, Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Susanne Zetterberg Jensen (M) Lekmannarevisor

Birgitta Adler (S) Lekmannarevisor

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven R. Andersson (M) Lekmannarevisorssuppleant

Lars-Ola Dahlqvist (S) Lekmannarevisorssuppleant