på scen

Föreställningar

Europa och populisttjuren

Samtal Tisdag 21 maj kl 19-ca 20.30

Scen Lilla Scen

Samtal med anledning av EU-valet 26 maj. Med bland andra Lisa Bjurwald, Markus Johansson och Johan Lönnroth.