Öppen visning av Götaplatsen – lär dig mer om teatern!

I samband med Göteborgs 400-årsjubileum anordnar Göteborgs konstmuseum visningar av Götaplatsen – med konstmuseet, Konserthuset och Göteborgs Stadsteaters pampiga byggnader som inramning. Tillsammans med museets guide får besökaren en introduktion av en av stadens mest berömda platser. Ta chansen att lära dig mer om husen som utgör den!

Utomhusvisningarna ges samtidigt som utställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939 som visas på Göteborgs konstmuseum mellan 12 juni och 19 september och det är under denna period som visningarna arrangeras. I utställningen visas konst från samma tidsperiod som Götaplatsen tog form.

Läs mer om visningarna och boka din plats på Göteborgs konstmuseums hemsida.