Redaktion

Teaterrummet initierades 2014 av Göteborgs Stadsteaters dåvarande konstnärlige ledare Anna Takanen.

I redaktionen ingår Björn Sandmark, vd, Håkan Westesson, producent samt dramaturgiatet i skiftande konstellationer...

I Teaterrummet ingår också alla våra fantastiska skribenter förstås!

Kontakta redaktionen:

Björn Sandmark bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se

Håkan Westesson hakan.westesson@stadsteatern.goteborg.se

samt dramaturgiatet:

Sisela Lindblom sisela.lindblom@stadsteatern.goteborg.se

Anna Berg anna.berg@stadsteatern.goteborg.se

Lisa Lindén lisa.linden@stadsteatern.goteborg.se