Salongen fylls med publik

Våra scener

I teaterhuset finns fyra scener: Stora Scen, Studion, Lilla Scen och Foajébarens scen.

Stora Scen sedd från salongen

Stora Scen

Stora Scen fick sin nuvarande form vid ombyggnaden 2002. Då breddades scenöppningen och scenen ändrades för att få skådespeleriet närmare publiken. Salongen rymmer cirka 600 platser.

StoraScen1600px.jpg

Studion

Studion med sina cirka 180 platser ligger längst upp i teaterhuset och är Sveriges första kammarscen, som öppnades 1936 för nyskriven dramatik.

Studion1600px.jpg

Lilla Scen

Lilla Scen som tidigare främst fungerat som repetitionslokal blev hösten 2016 en scen för föreställningar. Salongen har onumrerade platser och rymmer drygt sjuttio sittplatser. Du väljer själv var du ska sitta.

Under ombyggnationen med start våren 2020 blev Lilla Scen en permanent scen. Den har nu ett mer flexibelt och modernt scenrum och har en bättre tillgänglighet för publiken. Läs mer om ombyggnationen.

Foajébaren

Scenen i den vackra Foajébaren används främst för Dagens Lunchteater men också för samtal, quiz och tillfälliga evenemang.

Teaterns tidigare nämnda ombyggnation inbegrep även Foajébaren, där ljud- och ljusanläggningarna har uppgraderats och scenen har gjorts höj- och sänkbar. Detta har även gjort det möjligt att frilägga den stora muralmålningen av Tor Bjurström som länge varit täckt. På så sätt har Foajébaren återfått något av sin forna glans. Läs mer om ombyggnationen.

SalongFoajénLiggande.jpg