Helena Lie

är f 1975 och bosatt i Malmö och i Berlin. Hon är poet, konstnär och litteraturkritiker och har som skribent bl a varit verksam på Skånska dagbladet och Skånes Fria. Förnuvarande är hon fast kritiker på Opulens magasin.

I Teaterrummet har Helena Lie skrivit om Simone de Beauvoirs pjäs De onödiga munnarna, samt bevakat disputationen av Petra Franssons avhandling Omförhandlingar.