Vad vill Publiken?

#MeToo i Tyskland – ett samtal

Tre generationer tyska skådespelare diskuterar #MeToo-rörelsen. Är sexism och maktmissbruk inom teatern en historisk konstant, har inget förbättrats, upplever vi en backlash och vad är publikens förväntningar? Texten publicerades i tidskriften Theater heute, nr 4 i april 2018.

När publiken blev producent

Backa Teater 2014: Jag och ett gäng uppspelta tonåringar befinner oss på uppsättningen Parzival på Backa Teater, baserad på den medeltida hjältemyten om Parsifal och hans jakt på den heliga graalen. Där förekommer många interaktiva moment som gör publiken delaktig i föreställningen. Som att hälla upp vatten och låna ut kläder till skådespelarna.

Publiken på plats

Dramaturgen Anna Berg kommer att skriva återkommande reflektioner på Teaterrummet om aktuella stråk och trender på olika scener.  I den första reflektioner skriver hon vem en är som publik när den traditionella åskådarrollen inte räcker till.

Publiken, spöket och samhällskontraktet

Idag är publikens makt och deltagande inom teatern och kulturen en självklarhet. Men har det alltid varit så? Har vi en naiv inställning till publikens roll idag? Håkan Lindgren återvänder till Sören Kierkegaards begrepp Publikum och ser dess framväxt som en både nödvändig och begränsande del av det moderna samhället.