Liten kulturpolitisk katekes

Med en blinkning till Strindbergs Liten katekes för underklassen har Teaterrummet bett ett antal scenkonstnärer tolka olika kulturpolitiska termer. Aina Florin från redaktionen kommer att stå för de mer faktaorienterade ordförklaringarna.

Det är valår och kulturpolitiken har just diskuterats i debatten kring kulturstöden i Stockholms stad. För att kunna ge oss in i den kulturpolitiska debatten krävs kunskap om vad kulturpolitik är och dess historia. Många teaterarbetare - och här blir ordvalet ideologiskt färgat - arbetar i verksamheter vars nuvarande organisation är resultatet av stora kulturpolitiska satsningar som gjordes på 70-80 talet (exempelvis inrättandet av ett kulturråd, utbyggnaden av länsteatrarna eller anslagsförfaranden till de fria grupperna). Ska dessa system upprätthållas, reformeras eller rivas ner?När kulturpolitiken idag diskuteras sker det på en väldigt operativ nivå. Alltså vilka förändringar som görs och huruvida de är bra eller dåliga. Det som mer sällan diskuteras är varför vi har en kulturpolitik och vad det är man vill uppnå med den! Kan vi idag formulera visioner för en kulturpolitik för scenkonsten som inte bara löser problem här och nu utan också säger något om vilken framtid vi vill forma. Kan vi diskutera kulturpolitiken utan att fastna i att försvara egna intressen?

Med en blinkning till Strindbergs Liten katekes för underklassen har Teaterrummet bett ett antal scenkonstnärer tolka olika kulturpolitiska termer. Aina Florin från redaktionen kommer att stå för de mer faktaorienterade ordförklaringarna.

Aina Florin (AF) och Sisela Lindblom (SL), januari 2014

Armslängds avstånd

Vi bad GUGGE SANDSTRÖM tolka det kulturpolitiska begreppet: ARMSLÄNGDS AVSTÅND

Armslängds avstånd, Filantropi och Institution

Liten kulturpolitisk katekes - ordförklaringar

Filantropi

Vi bad Stig Larsson tolka det kulturpolitiska ordet FILANTROPI

Institution

Vi bad Suzanne Osten tolka det kulturpolitiska ordet INSTITUTION

Kulturens önskelista

Julen är en andningspaus för många. Inte minst för många politiker som har slitit sig igenom förhandlingar och överläggningar. Det är också en tid för önskningar. Dramaturgen Anna Berg har skrivit en önskelista för Sveriges alla kulturskapare.

Kulturrådet

Vi bad Henric Holmberg tolka det kulturpolitiska begreppet: KULTURRÅDET

Kulturrådet och Kvalitet

Kulturpolitisk katekes - ordförklaringar...

Kvalitet

Vi bad Carolina Frände tolka det kulturpolitiska begreppet: KVALITET