Produktionen

Det finns många olika funktioner som ska samarbeta och samordnas för att en teaterföreställning ska bli till.

Förberedelser

Produktionsarbetet börjar ofta mycket tidigt, innan något beslut om vad vi ska sätta upp är fattat. En viktig del i planeringsarbetet är budgeten.

Teaterns stora budget är uppdelad i smådelar, en till varje uppsättning. En stor del av pengarna är löner till de som jobbar hos oss och en annan stor del är produktionskostnader, dvs hur mycket pengar varje avdelning får att röra sig med per pjäs - scenografi, kostym, ljud, ljus osv. I samband med det här arbetet bestämmer vi också hur många pjäser vi ska göra under året och när de har premiär.

Nästa steg är att förbereda produktionsperioden för den pjäs som ligger närmast i tid. Då bestämmer vi alla stora hållpunkter i planeringen, bla när scenografimodellen ska vara levererad, när repetitionerna börjar, när scenografin ska vara klar och ungefär när vi ska få besök av provpublik.

Det gemensamma arbetet startar

Första gången som hela teamet träffas kallas kollationering. Det är starten på repetitionerna och också det tillfälle då regissör, scenograf och andra inblandade berättar om sina idéer och visioner med uppsättningen. Ofta har alla andra avdelningar redan börjat arbeta med sina olika delar i produktionen.

Nedan är en bild från kollationeringen av The Misfits.

En repetitionsperiod brukar vara ungefär 8-12 veckor. Det är först under de sista 3-4 veckorna repetitionerna sker på scenen. De första veckorna behöver teknikerna för att bygga upp scenografi, hänga ljus och rigga ljud. Det är också först på scenen som skådespelarna kan börja repetera med mask och kostym.

Läs mer om repetitionerna

Intensivt på slutet

De sista två veckorna brukar vara intensiva. Då ska allt finslipas och samköras. Dels har vi tekniska genomdrag, dels har vi genomdrag för publik. Och på genrepet, dagen innan premiären, ska allt vara på plats.

Läs mer om genomdrag för publik

Idé och manus

Det finns många saker som avgör vilka idéer och manus som vi beslutar att göra föreställningar av.

Läs mer om vilka idéer som blir färdiga produktioner

Produktionen

Det är mycket som behöver koordineras för att arbetet med en föreställning ska fungera.

Läs mer om vad som krävs för att en föreställning ska bli till

Scenen

En scenograf tolkar texten - manuset - och designar ett scenrum utifrån det.

Läs mer om scenografi och scenbygge

Mask och kostym

Att jobba med mask och kostym kan vara att förstärka eller förhöja med små medel.

Läs mer om mask och kostym

Publiken

Teater är värdelöst utan publik.

Läs mer om att vara publik

Marknadsföring

Det går inte att berätta om en föreställning hur som helst.

Läs mer om att marknadsföra teater

Repetitionerna

Repetitionerna kan se ut på många olika sätt, men de har alltid en tydlig deadline.

Läs om repetitionerna inför premiär

Musik och ljud

På Backa Teater har vi fem musiker som ofta spelar live på föreställningarna.

Läs mer om att jobba med musik och ljud

Teaterordlista

Vad är en pundare, en byxa eller ett rå?

Läs hela ordlistan